Verboden op elkaar te klimmen

OPDRACHT: De stad Antwerpen vraagt een opvallende, wervende act die het aanwezige potentiële publiek prikkelt en warm maakt om te gaan kijken naar het optreden van de Barcelona Castellers.
ACT: Opvallende stadsarbeiders trekken de aandacht door hun gestuntel met een groot verkeersbord. Iedere nieuwsgierige krijgt een verklarende flyer en wordt doorverwezen naar de plaats van het optreden.