Landbouw en Visserij

KLANT: Vlaamse Overheid.
OPDRACHT: Creëren en uitvoeren van 7 sketches over de visie en waarden van het Departement Landbouw en Visserij op de departementsdag.
ACT op de foto: ‘Klantgerichtheid’. Een optimale dienstverlening naar internen en  … externen.