DANNY

KLANT: Stad Antwerpen in het kader van het ESF-ontwikkelingsproject ‘Labour for Neighbour’. Een project met als doelstelling: Komen tot activering naar werk, door en voor de wijk.
OPDRACHT: Om de participatie bij de bewoners te verhogen zoeken de projectverantwoordelijken van het wijkproject Kronenburg een creatieve partner voor het invullen van de startacties en het visualiseren van de boodschap.
ACT: We creëren Danny, de ‘moving spirit’ van de wijk Kronenburg. Een personage waarmee we het project een herkenbare en communiceerbare vorm geven. We vertalen de inhoud in laagdrempelige, creatieve acties gericht op de doelgroep.