Avarsy

Aan de gasten wordt gevraagd om hun naam in te spreken in de microfoon van een (op het eerste zicht zeer geloofwaardige) spraakgestuurde registratiecomputer.
Wanneer de computer twijfelt aan de schrijfwijze van de naam toont het toestel zijn verrassend menselijke kant.
DECOR: Uit eigen atelier