Attitude

OPDRACHTGEVER: Politie Antwerpen
OPDRACHT: Voor  de eerste fase van het project ‘Functie van onthaalmedewerker’ zoekt  men een manier om de onthaalmedewerkers te confronteren met hun persoonlijke attitude .
CONCEPT: Homo Recipiens
Kleine groepjes van 10 personeelsleden nemen deel aan een fictieve wetenschappelijke studie over de ideale onthaalmedewerker. Niemand wordt geviseerd, de twee onderzoekers doen zelfs actief beroep op de deskundigheid en ervaring van de aanwezigen aan de hand van een verrassende fotoreportage over het beroep van de onthaalmedewerker.